FIN / SWE 
 

Varför renoverade rullar är makalös?

1. HÅLLBARA
Mönstret är mycket hållbart. Kyla, snö och is kommer inte att försämra greppet. Mönstret är utvecklat speciellt för nordliga förhållanden.

2. SLITSTARKA
Vi tillverkar rullarna i ett mönster som har bevisat sig klara de finska förhållande bra. Även efter många års hård användning så har rullarna med hjälp av vår service blivit godkända i kalibreringstest. Mönstret håller för tunga fordons påfrestningar och dubbdäckens friktion.

3. FÖRMÅNLIGA
Kostnaderna är 20-50% lägre än nya rullars inköps pris. Kostnaderna sänks ytterligare tack vare rullarnas grepp som förkortar testningstiden och de håller funktionsdugligheten bättre än de ursprungliga.

4. ENKLA
Vi skickar servade rullar till er och efter bytet skickar ni de använda rullarna till oss. Den här bytes- och återlämnings princip är till för att främja våra kundernas behov. Dynamometerns användningavbrott är så kort som möjlig.attachment file:  Dynamometer rullar - pdf broschyr
Mype Oy © 2019

sivusto: Onet Finland Oy